Tarikh          : 1 April 2019

Hari              : Isnin

Terlibat         : Semua Guru dan Pelajar MMPP

Tujuan           :