Pengetua

Tuan Haji Tajuddin  Bin Mamat

 

 

 

Penolong Kanan Pentadbiran

Puan Hajjah Wan Norehan Binti Wan Abdul Rahman

 

 

 

Penolong Kanan Hem

Puan Siti Zainab Binti Abdul Wahab

 

 

 

Penolong Kanan Ko kurikulum

Puan Aizan Binti Abdullah