• Bahawa kami warga Maahad Muhammadi Pasir Pekan dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji untuk berusaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani selaras dengan falsafah pendidikan YIK dan falsafah pendidikan Negara.
  • Berusaha memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra.
  • Berusaha menjana individu yang bersahsiah terpuji, cemerlang akademik dan kuat pegangan agama.
  • Berusaha memastikan setiap warga sekolah sentiasa berdedikasi, komited, berdisiplin dan produktif.
  • Berusaha memastikan setiap urusan dapat dijalankan dengan cepat, cekap dan tepat.
  • Berusaha memastikan sekolah sentiasa berada dalam keadaan selamat dan kondusif.
  • Berusaha memastikan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan masyarakat luar.
  • Berusaha melahirkan pelajar yang kreatif dan mempunyai kebolehan dalam pelbagai lapangan.