Berpandukan kepada Falsafah Pendidikan YIK warga sekolah berpegang kepada :

 

  • Semua pelajar mempunyai kebolehan serta berpotensi dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
  • Semua pelajar boleh dibentuk menjadi insan mukminah melalui sistem pendidikan seimbang.
  • Semua pelajar akan iltizam untuk beramal soleh, berakhlak mulia dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah.
  • Usaha gigih yang berterusan dari warga sekolah insyaallah akan membawa kejayaan kepada diri, keluarga, sekolah, masyarakat, agama dan negara.